За Плеядианците и тяхната технология – продължение. – Хатонн / Солтек чрез Марк Гамма ~ 06.12.2013